Blog WorkExpress.pl

Blog ekspercki jednej z największych agencji pracy tymczasowej w Polsce

Misją serwisu jest wzrost świadomości potencjału,
który drzemie w elastycznej formie zatrudnienia.
Dzielimy się wiedzą i zachęcamy do dyskusji!

25 lutego 2014 - Artur Ragan

9 rzeczy, o których trzeba pamiętać, zwalniając pracownika

Print Friendly

Rozmowa ze zwalnianym pracownikiem to ważny element budowania wizerunku pracodawcy. Warto ją przygotować ze szczegółami a nawet napisać sobie jej plan, żeby o niczym (np. jakimś dokumencie) nie zapomnieć. Przede wszystkim należy zadbać o spokojny i rzeczowy ton. Jeśli osobę zwalnianą poniosą emocje, warto rozmowę przerwać i wrócić do niej po chwili. To jednak dopiero początek

Z pewnością, poza ogłoszeniem samej decyzji, podaniem daty rozwiązania stosunku pracy i podaniem formy i terminu wypłaty należnych świadczeń, należy pamiętać, aby:

 1. uczciwie i zwięźle podać konkretne przyczyny,
 2. podziękować za dotychczasową pracę,
 3. jeśli sytuacja na to pozwala – zaoferować pomoc w szukaniu zatrudnienia,
 4. jeśli pracodawca rezygnuje ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – przekazać podczas takiej rozmowy,
 5. nie rozwodzić się, z czego było się niezadowolonym w zachowaniu zwalnianej osoby – na to był czas wcześniej,
 6. nie bawić się w przydługie wstępy i wywody ani owijać w bawełnę,
 7. nie być obcesowym i unikać zbyt drastycznych sformułowań,
 8. jednoznacznie dać do zrozumienia, że decyzja jest ostateczna i nie podlega negocjacjom,
 9. nie pocieszać zwalnianego pracownika, bo chcąc nie chcąc wychodzi się wtedy mało wiarygodnie.
Dlaczego to jest ważne?
 • Rozstanie pracownika z pracodawcą rzadko bywa przyjemne. Najczęściej w obu stronach pozostawia większy lub mniejszy uraz, nawet jeśli nastąpiło z przyczyn obiektywnych. W sytuacji, w której zwolnienie ma podłoże ekonomiczne, większość pracodawców w Polsce nie stara się nawet zadbać o „cywilizowany” przebieg tego wydarzenia.
 • Ex-pracownicy odreagowują poczucie krzywdy przez długi czas, rozpowszechniając negatywne opinie o swoim byłym pracodawcy i skutecznie zniechęcając jego potencjalnych kontrahentów i potencjalnych pracowników.
 • Nadrzędnym celem podczas zwalniania (nie z przyczyn dyscyplinarnych oczywiście) jest zminimalizowanie negatywnych emocji i utrzymanie dobrych relacji pomiędzy rozstającymi się stronami umowy o pracę. Wysiłek włożony w „cywilizowane” zwolnienie pozwala pracodawcy zachować dobrą opinię a pracownikom przejść przez niełatwy w ich życiu etap względnie bezboleśnie.
 • Jeśli tylko rozstanie przebiega z poszanowaniem godności osoby zwalnianej i ze zrozumieniem dla jej emocji, pomaga zachować wizerunek dobrego pracodawcy zarówno w otoczeniu wewnętrznym (pozostali pracownicy) jak i zewnętrznym (społeczność lokalna, klienci, instytucje rynku pracy)
Kto korzysta na cywilizowanym zwalnianiu?

Zyskują obie strony, ale cały ciężar spoczywa na pracodawcy. Dlatego za wszelką cenę trzeba zadbać o uczciwe przedstawienie przyczyn zwolnienia. To neutralizuje efekt rozpowszechniania negatywnych opinii o pracodawcy przez zwolnionego pracownika, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku stanowisk handlowych, zmniejsza, toksyczny dla firmy, nastrój niepewności lub zagrożenia wśród pozostałych pracowników i obniża ryzyko konfliktów w grupach zagrożonych zwolnieniami.

Korzyść ex-pracownika to z pewnością złagodzenie stresu związanego z utratą pracy, ale nie tylko. Nierzadko pracodawcy zapewniają fachowe doradztwo w zakresie poszukiwania nowego miejsca pracy (technik autoprezentacji, pisania CV czy listów motywacyjnych.) lub założenia własnej działalności. Zwalniani przechodzą np. praktyczne szkolenia, jak poradzić sobie z kardynalną zmianą w życiu.

Koszty zwalniania

Jak już wspomniałem, momentowi rozwiązania umowy powinno towarzyszyć racjonalne i zwięzłe wyjaśnienie przyczyn, podane do wiadomości pozostałych pracowników oraz informacja o wdrożonych w związku z nim działaniach HR. Niekiedy firmy udostępniają zwalnianym pracownikom korzystanie ze sprzętów biurowych np.drukarek, faxów itp.

Wbrew opiniom większości Pracodawców, są to działania niezbyt kosztowne, zwłaszcza jeśli dysponuje on wykwalifikowanymi specjalistami ds. personalnych. Zysk – jakkolwiek trudno go wycenić – jest bezdyskusyjny. Pracownik opuszczający organizację, która poinformowała go o przyczynach rozwiązania umowy i pomogła szukać nowej pracy, zgodnie z zasadą wzajemności, nie będzie nastawiony na rozpowszechnianie negatywnych opinii. Raczej nie stanie się rzecznikiem swojej byłej firmy, niemniej ogólny bilans i tak jest korzystny dla organizacji.

Teoria i praktyka zarządzania pokazuje, że często cięcie kosztów w firmach oznacza przede wszystkim redukcję zatrudnienia. Jednak kiedy menedżerowie patrzą szerzej i dalej, okazuje się, że koszty takiej decyzji – i te natychmiastowe finansowe, i długofalowe – są bardzo duże. W niektórych przypadkach zdecydowanie lepiej zwrócić się o pomoc do zewnętrznego konsultanta i poszukać oszczędności gdzie indziej – w strukturach, zarządzaniu, modyfikacji produktu itp.

3 błędy, które mnożą koszty zwolnień
 1. Bardzo poważnym źródłem strat dla firmy są działania sfrustrowanych pracowników. Osoby zwolnione nie czują już konieczności bycia lojalnymi, zaczynają wywozić do domu to, co uważają za swoje – począwszy od bazy klientów i innego rodzaju danych oraz tajemnic służbowych, skończywszy na sprzęcie biurowym. Korzystają bez ograniczeń ze wszystkiego, za co firma płaci – telefonu, ksero, drukarki, łączy internetowych. Spędzają czas na plotkach lub szukaniu nowej pracy. Donoszą „odpowiednim instancjom” o nielegalnym oprogramowaniu, uchybieniach w BHP itp.
 2. Niektórzy pracodawcy wykorzystują tu furtkę zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Niestety, jest to broń obosieczna. Osoba, która w piątek się dowiaduje, że ma natychmiast spakować przysłowiowy kartonik, zdać identyfikator, telefon i kluczyki do służbowego auta, bo w poniedziałek nie ma już wstępu do biura, czuje się oszukana i znieważona. Jest postawiona w sposób bardzo nagły wobec rzeczywistości utraty zatrudnienia, zawstydzona i upokorzona. Nie omieszka oczywiście opowiedzieć o tym, jak została potraktowana wszystkim krewnym i znajomym – a to nie wpłynie pozytywnie na wizerunek firmy.
 3. Kiedy w firmie psuje się klimat, a wszyscy myślą i rozmawiają tylko o zwolnieniach – drastycznie spada wydajność pracy. Zatrudnieni muszą często poradzić sobie również z nowymi zasadami organizacji pracy, nowymi relacjami, rozbite zostają dotychczasowe zespoły. Dotychczasowi współpracownicy zaczynają konkurować o utrzymanie stanowiska pracy. Zmianę podejścia do pracy dostrzegają niestety również osoby z zewnątrz.

Wpis utworzony w 25 lutego 2014 o godzinie 4:29 i dodany do działu Aktualności, HR.
Możesz zasubskrybować ten temat poprzez kanał RSS 2.0. Możesz napisać odpowiedź, lub śledzić na swojej stronie.
Tagi: , , , , , , , ,

Podziel się wiedzą

Komentarze do artykułu

Skomentuj

(wymagane)

(wymagane)

Przeczytaj inne:
WORKBUS KOSZTYPRACY
O pożytkach z bezrobocia, czyli opowieść o pewnym eksperymencie

O realnych efektach działalności urzędów pracy mówią już tylko słabe skecze kabaretowe, więc zamiast kopać leżącego, skupmy się na przyczynach. Raport pt.”Dlaczego w Polsce nie działa pośrednictwo pracy” sygnalizuje bardzo...

Zamknij