Blog WorkExpress.pl

Blog ekspercki jednej z największych agencji pracy tymczasowej w Polsce

Misją serwisu jest wzrost świadomości potencjału,
który drzemie w elastycznej formie zatrudnienia.
Dzielimy się wiedzą i zachęcamy do dyskusji!

18 listopada 2013 - Artur Ragan

Badania Satysfakcji Pracowników tymczasowych – najważniejsze wyniki edycji 2013

Print Friendly

Po raz kolejny przeprowadziliśmy badanie satysfakcji pracowników tymczasowych. Wyniki są zbliżone do ubiegłorocznych. Zmieniła się struktura demograficzna tej grupy oraz postawy wobec pracy tymczasowej oraz podnoszenia kwalifikacji

Badanie satysfakcji pracowników tymczasowych Work Express zostało przeprowadzone w dniach 01.08-31.09.2013 na reprezentatywnej próbie 813 osób, które miały status pracownika na dzień 31.07.2013. Osoby zostały przebadane za pomocą ankiety telefonicznej. Każdy z pracowników miał taką samą możliwość dostania się do próby.

Podział przebadanych osób ze względu na płeć jest zbliżony do badanej populacji i wynosi: 68% mężczyźni i 32% kobiety. W porównaniu z rokiem 2012, znacznie wzrósł udział liczby mężczyzn w całości zatrudnienia. Wynika to ze wzrostu liczby ofert pracy w sektorze produkcji, na stanowiskach tradycyjnie zajmowanych przez mężczyzn. Dla porównania – w ubiegłym roku w Work Express pracowało 58% mężczyzn oraz 48% kobiet.

Podobnie jak w poprzednim roku, najwięcej pracowników tymczasowych, którzy brali udział w badaniu to mężczyźni poniżej 30 roku życia. Najmniejszą grupę pracowników stanowią osoby, które skończyły już 50 lat. Wynika to również z faktu, że oferty pracy tymczasowej w sektorze produkcji (który prowadzi pod względem liczby ofert pracy tymczasowej) są najczęściej kierowane do pracowników młodych z niewielkim doświadczeniem, wykonujących nieskomplikowane zadania. Młodsze osoby chętniej podejmują pracę tymczasową, ponieważ często jest to dla nich jedyna możliwość na zdobycie doświadczenia i szansa na stałą pracę.

Ponad połowa respondentów deklaruje, że ma średnie wykształcenie. Warto podkreślić, że w porównaniu z rokiem 2012, znacznie wzrósł odsetek osób, które mają wykształcenie wyższe (z 9% w roku 2012 na 14% w roku 2013). Dodatkowo zmieniła się branża, w której pracuje najwięcej osób z wyższym wykształceniem. O ile w roku 2012 była to branża logistyczna, to w tym roku jest to branża automotive. Wynika to między innymi z upowszechniania się pracy tymczasowej jako sposobu na zdobycie pierwszych doświadczeń w zawodzie, zwłaszcza wśród absolwentów kierunków technicznych.

Najwięcej pracowników, którzy wzięli udział w badaniu, współpracuje dłużej niż 8 miesięcy zarówno z Work Express jak i Pracodawcą Użytkownikiem. Ponad 60% pracowników tymczasowych zatrudnionych w WE jest związanych z agencją dłużej niż 4 miesiące.

Największa liczba pracowników tymczasowych zajmuje stanowiska: pracownik produkcji (23%) oraz operator linii produkcyjnej (22%). Warto podkreślić, że od poprzedniego roku udział pracowników tego drugiego stanowiska znacznie wzrósł. W roku 2012 odsetek pracowników linii produkcyjnej wynosił zaledwie 4%.

Rosnąca liczba tych stanowisk to jeden z objawów ożywiania się polskiego sektora produkcji oraz branży TSL. Jak podał wczoraj GUS – produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 4,4% (rok do roku) wobec wzrostu o 6,2% r/r we wrześniu.

Badane osoby deklarują najczęściej, że podejmują tymczasowe zatrudnienie z powodu braku alternatywy (57%). Czasami jest to dla nich jedyny sposób na przejście później na stałe zatrudnienie. Rok temu ten parametr wynosił 82%, więc widać tu poprawę sytuacji.

Warto jednak podkreślić, że wiele osób podjęło pracę w celu uzyskania doświadczenia (18% w 2013 wobec 8% w 2012) oraz po to, aby móc powrócić na rynek pracy (11% w 2013 wobec 4% w 2012). Jako „inne” respondenci odpowiadali najczęściej: „była tylko możliwość pracy przez agencję”, „dla zarobku”, „jest to moja dodatkowa praca/chcę sobie dorobić”.

Pracownicy tymczasowi zatrudnieni przez agencję Work Express doskonale zdają sobie sprawę z konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji, aby uzyskać stałą pracę. 77% pracowników chciałoby uczestniczyć w kursie podnoszącym kwalifikacje zawodowe, co oznacza, że są to osoby, które widzą przyszłość w zawodzie, który wykonują i chcą dalej kształcić się w tym kierunku. 94% ankietowanych byłoby w stanie poświęcić ponad godzinę tygodniowo na edukację w miejscu pracy. Tylko 6% respondentów deklaruje chęć kształcenia w najkrótszym wymiarze – poniżej 1 godziny

Najwięcej pracowników dowiedziało się o ofercie Work Express od znajomych/krewnych (37% ankietowanych). Okazuje się, że jest to najbardziej skuteczna forma przekazu informacji o wakatach. Drugim popularnym źródłem informacji są oferty pracy zamieszczane w Internecie. W ten sposób o ofercie dowiedziało się 33% badanych pracowników. Popularną metodą szukania pracy jest rozpowszechnianie informacji wśród znajomych lub krewnych (26%) oraz poszukiwanie pracy przez Urząd Pracy (16%).

Wyniki badania satysfakcji z roku 2013 są zbliżone do tych z roku ubiegłego. Pracownicy są ogólnie zadowoleni ze współpracy zarówno z firmą i pracownikami Work Express, jak i pracownikami Pracodawcy Użytkownika. Wprowadzone w badaniu nowe pytanie o chęć uczestniczenia w różnego rodzaju kursach podnoszących kwalifikacje wykazało, że pracownicy tymczasowi są bardzo zainteresowani rozwijaniem swoich umiejętności w zawodzie. Być może włączenie takiego elementu (chociaż dla najlepszych pracowników) spowodowałoby, że pracownicy byliby bardziej zadowoleni z oferty pracy, którą ocenili w tym i poprzednim badaniu najniżej.

Osoby, które odwiedziły tę stronę szukały informacji o:

  • work express badania outsourcing

Podziel się wiedzą

Komentarze do artykułu

Skomentuj

(wymagane)

(wymagane)

Przeczytaj inne:
e-learning
Nauczanie na odległość – nowa era w szkoleniach dla firm (wpis gościnny)

Wpis gościnny Przemysława Kędzi, Prezesa Zarządu Business Media Software Solutions. http://bmss.pl/blog/ Zmniejsz budżety szkoleniowe oraz podnieś motywację i kompetencje pracowników. Zrób to jednocześnie. Jak pogodzić pozornie sprzeczne cele takie jak redukcja...

Zamknij