Blog WorkExpress.pl

Blog ekspercki jednej z największych agencji pracy tymczasowej w Polsce

Misją serwisu jest wzrost świadomości potencjału,
który drzemie w elastycznej formie zatrudnienia.
Dzielimy się wiedzą i zachęcamy do dyskusji!

29 sierpnia 2013 - Artur Ragan

Dwa spojrzenia na pracę tymczasową, czyli optyka pracodawcy użytkownika

Print Friendly

Z jednej strony ogromna międzynarodowa korporacja, zatrudniająca w Polsce pracowników tymczasowych wyłącznie do najprostszych robót. Z drugiej  - firma logistyczna średniej wielkości, w której 25% załogi stanowią pracownicy tymczasowi, realizujący kluczowe zadania. Dwa różne podejścia pracodawców użytkowników do usług APT w kilkunastu spostrzeżeniach

Specjalista ds. HR polskiego oddziału międzynarodowej firmy sektora wydobywczego
Dokończ zdanie: „pracownik tymczasowy jest najczęściej potrzebny…”

Może to politycznie niepoprawne, ale pracownik tymczasowy jest najczęściej potrzebny w naszej firmie w przypadku prostej pracy w określonym czasie. Nic ambitniejszego nie jest im powierzane. Z wielu powodów. Występuje tu podobny schemat jak przy umowach zlecenia i umowach o dzieło – coś jest do zrobienia, ale nie będzie to praca powtarzalna, która wymagałaby stałego etatu i pracy długoterminowej.

Co sprawdzasz na początku współpracy z APT?

Decydując się na tę formę zatrudnienia, należy przede wszystkim wyznaczyć cel projektu, oszacować zakres prac i rozważyć, na jaki czas jest potrzebna ta osoba. Wiadomo, że nie wszystkie rodzaje pracy można powierzyć pracownikowi czasowemu. W przypadku ryzyka – nie mogą to być rzeczy poufne lub projekty o dużej odpowiedzialności, budżecie, czy zyskach. Zwykle są to prace, które nie niosą za sobą dużej odpowiedzialności. Najczęściej w przypadku prac zleconych (biurowych) są to różnego rodzaju analizy, przygotowanie i obróbka danych, segregowanie dokumentów, analiza rynku na potrzeby marketingowe czy pomocnicze prace biurowe. Zadania, w które osoba może się szybko wdrożyć i szybko zacząć je wykonywać, a w razie potrzeby będzie też ją można łatwo zastąpić.

Łatwo zrekrutować pracownika tymczasowego?

Pracownika tymczasowego do prostych prac łatwo pozyskać, ale trudniej jest zrekrutować pracownika, od którego wymagamy już konkretnych kompetencji, potrzebnych do wykonania zadania. Przy wyborze agencji pracy na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, czy agencja bada potrzeby i rekrutuje szukając potrzebnych kompetencji. Trzeba sprawdzić, czy ma bazę danych pracowników i oczywiście czas realizacji zlecenia oraz koszty. Pracodawca powinien określić profil osoby, która ma być zatrudniona, przedstawić jej zakres obowiązków, określić czas na jaki ma być zatrudniona. Agencja powinna przeprowadzić proces rekrutacji, w odpowiednim czasie przedstawić kandydatów spełniających kryteria. Czasem przeszkolić i przygotować pracownika do wykonywania pracy. Oczywiście wcześniej ustala się kwestie zatrudnienia, umowy o pracę, wynagrodzenia itd.

Skoro to nie jest bezproblemowe rozwiązanie, to czemu się na nie decydujesz?

Podstawowa zaleta to elastyczność takiej formy zatrudnienia, czyli możliwość zakończenia współpracy w dogodnym dla firmy momencie. Zasadniczy mankament, to ten, że pracownik tymczasowy w niewielkim stopniu identyfikuje się z firmą. Dlatego też skutecznie zarządzać i motywować pracowników tymczasowych nie jest łatwo – najskuteczniej motywuje się poprzez wyznaczanie konkretnych celów do zrealizowania w danym czasie. Optymalna jest forma pracy projektowej.

Co można zrobić żeby zwiększyć motywację pracowników tymczasowych?

Warto zaoferować część pakietu benefitów, który obowiązuje w firmie. Motywująco działa też komunikowanie od początku współpracy możliwości jej kontynuacji przy innych projektach, jeżeli osoba się sprawdzi. Warunki pracy pracowników tymczasowych nie mogą się różnić od warunków natomiast wszelkie dodatkowe benefity są dla nich rzadziej dostępne.

Generalnie polecasz pracę tymczasową czy nie?

Jasne że tak. Z pracowników tymczasowych nasza firma korzysta od kilku lat i ich udział w ogólnej liczbie zatrudnionych cały czas się zmienia. Innym organizacjom, zastanawiającym się nad zatrudnianiem pracowników tymczasowych, na pewno polecam elastyczne formy zatrudnienia. Są bardzo użyteczne, kiedy przybywa np. prac administracyjnych, które można zlecić pracownikowi tymczasowemu i zrealizować w trybie projektowym. Jako zaletę wymieniłbym również brak konieczności wiązania się z pracownikiem tymczasowym stałą umową o pracę i niższe koszty benefitów pracowniczych.

Manager w firmie z branży TSL

W naszej firmie pracownik tymczasowy jest absolutnie niezbędny. W naszej branży skoki zamówień są codziennością a praca tymczasowa weszła do stałego repertuaru zarządzania. Kiedy wewnętrzny HR nie jest w stanie odpowiednio szybko zareagować, korzystamy ze sprawdzonej agencji, która w razie potrzeby reaguje błyskawicznie. Ten rok udowodnił kolejnym przedsiębiorcom, że wynajem pracowników to nie jest rozwiązanie zarezerwowane dla wielkich firm. Kiedy pojawia się pik a firma decyduje się na taką formę zatrudnienia, wystarczy kontakt z koordynatorem danej APT i zlecić zapewnienie pracowników do określonych zadań.

Decydując się na tę formę zatrudnienia na pewno trzeba rozważyć kilka kwestii, np. jak to wpłynie na dotychczas zatrudnionych pracowników. O wywołanie paniki i demotywację sprawdzonych pracowników nietrudno, bo do tej pory korzystanie z usług APT kojarzyło się raczej z akcją ratunkową i – w dalszej perspektywie – zwolnieniami. W naszym przypadku to po prostu planowe zwiększenie mocy przerobowych i od zakomunikowania tego stałemu personelowi zaczęliśmy ten proces 7 lat temu.

Zaczynając współpracę z APT zawsze warto pamiętać, że do czasu ustabilizowania procesu, obsługiwanego przez pracowników tymczasowych może występować wysoka rotacja. To normalne, bo dla większości ludzi przystąpienie do zupełnie nowych obowiązków jest trudnym egzaminem. Jedyne co może tę rotacją ograniczyć to długofalowa współpraca ze sprawdzoną agencją o dobrej reptuacji. Taki dostawca ma zwykle tak obszerną własną bazę kandydatów, że szybko zrekrutuje spośród ludzi o wymaganym doświadczeniu taką liczbę, jaka jest akurat potrzebna. Dlatego od dłuższego czasu nie zmienialiśmy APT, choć co pewien czas sprawdzamy oferty konkurencji.

Uważam, że pracownikowi czasowemu można powierzyć praktycznie każdy rodzaj pracy. Stawiamy na ludzi, których już wcześniej poznaliśmy i stopniowo powiększamy ich zakres odpowiedzialności, w perspektywie mając zatrudnianie najlepszych na stałe. Ryzyko błędu jest analogiczne jak w przypadku pracowników etatowych. Jestem przekonany, że ktoś kto jako PT „wypracował” sobie etat, będzie go cenił znacznie wyżej.

Pracownika tymczasowego w Polsce łatwo zrekrutować, trochę trudniej wybrać najlepszych, a najtrudniej zbudować ich zaangażowanie. To dlatego stosunkowo niewielka liczba PT zdaje „test na etatowego”.

Przy wyborze agencji pracy trzeba przede wszystkim zweryfikować, jak długo działa ona na rynku pracy, jaką ma reputację, jakimi ponadstandardowymi narzędziami dysponuje i jaką ma skuteczność. Dopiero na końcu pytać o cenę. Gdybym miał wyznaczyć indeks dobrej współpracy z APT to byłaby nim szybkość reakcji na zamówienia i bezpośrednie zaangażowanie koordynatora oraz współpraca w różnych obszarach.

Po stronie agencji jest zawsze rekrutacja, rozmowy kwalifikacyjne, skierowanie na badania lekarskie, prowadzenie wszelkiej dokumentacji pracowniczej, rozliczanie pracowników z czasu pracy oraz naliczanie wynagrodzenia. Po stronie PU: prowadzenie ewidencji czasu pracy, szkolenia bhp i prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń.

Najważniejsze zalety korzystania z usług APT, to według mnie:

- szybkość w działaniu

- brak zbędnych formalności (zgoda na zatrudnienie, zabudżetowanie, etc.)

- możliwość szybkiej wymiany lub zastępstwa w razie absencji

- dość duża dostępność kandydatów.

Największe wady dotyczą głównie samych pracowników tymczasowych. To z pewnością brak ich identyfikacji z firmą oraz częste porzucanie pracy lub niepodejmowanie na kolejny okres bez wcześniejszych informacji.

Motywować pracowników tymczasowych to znaczy

- pokazywać szansę na rozwój i stałą pracę dzięki tej formie zatrudnienia,

- uświadamiać korzyści z takiej formy zatrudniana w czasie tak dużego bezrobocia

- wprowadzać motywacyjne systemy wynagrodzeń

- nie stwarzać podziałów na stałych i tymczasowych.

Podsumowując; organizacjom zastanawiającym się nad zatrudnianiem pracowników tymczasowych mogę doradzić przed wszystkim nawiązywanie współpracy tylko ze sprawdzonymi agencjami. 40% rynku pracy tymczasowej w Polsce zagospodarowują firmy będące w istocie jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi. Trudno oczekiwać, że ktoś taki podoła organizacji pracy kilkudziesięciu osób, od których zależy los pracodawcy użytkownika.

Manager w firmie z branży TSL
Dokończ zdanie: „pracownik tymczasowy jest najczęściej potrzebny…”

W naszej firmie pracownik tymczasowy jest absolutnie niezbędny. W naszej branży skoki zamówień są codziennością a praca tymczasowa weszła do stałego repertuaru zarządzania. Kiedy wewnętrzny HR nie jest w stanie odpowiednio szybko zareagować, korzystamy ze sprawdzonej agencji, która w razie potrzeby reaguje błyskawicznie. Ten rok udowodnił kolejnym przedsiębiorcom, że wynajem pracowników to nie jest rozwiązanie zarezerwowane dla wielkich firm. Kiedy pojawia się pik a firma decyduje się na taką formę zatrudnienia, wystarczy kontakt z koordynatorem danej APT i zlecić zapewnienie pracowników do określonych zadań.

Uważam, że pracownikowi czasowemu można powierzyć praktycznie każdy rodzaj pracy. Stawiamy na ludzi, których już wcześniej poznaliśmy i stopniowo powiększamy ich zakres odpowiedzialności, w perspektywie mając zatrudnianie najlepszych na stałe. Ryzyko błędu jest analogiczne jak w przypadku pracowników etatowych. Jestem przekonany, że ktoś kto jako PT „wypracował” sobie etat, będzie go cenił znacznie wyżej.

Co sprawdzasz na początku współpracy z APT?

Zaczynając współpracę z APT zawsze warto pamiętać, że do czasu ustabilizowania procesu, obsługiwanego przez pracowników tymczasowych może występować wysoka rotacja. To normalne, bo dla większości ludzi przystąpienie do zupełnie nowych obowiązków jest trudnym egzaminem. Jedyne co może tę rotacją ograniczyć to długofalowa współpraca ze sprawdzoną agencją o dobrej reptuacji. Taki dostawca ma zwykle tak obszerną własną bazę kandydatów, że szybko zrekrutuje spośród ludzi o wymaganym doświadczeniu taką liczbę, jaka jest akurat potrzebna. Dlatego od dłuższego czasu nie zmienialiśmy APT, choć co pewien czas sprawdzamy oferty konkurencji. Decydując się na tę formę zatrudnienia na pewno trzeba rozważyć kilka kwestii, np. jak to wpłynie na dotychczas zatrudnionych pracowników. O wywołanie paniki i demotywację sprawdzonych pracowników nietrudno, bo do tej pory korzystanie z usług APT kojarzyło się raczej z akcją ratunkową i – w dalszej perspektywie – zwolnieniami. W naszym przypadku to po prostu planowe zwiększenie mocy przerobowych i od zakomunikowania tego stałemu personelowi zaczęliśmy ten proces 7 lat temu. W tym miesiącu co czwarty pracownik w naszej firmie jest zatrudniony przez agencję.

Może lepiej samemu zrekrutować pracownika tymczasowego i przekazać agencji?

Pracownika tymczasowego w Polsce łatwo zrekrutować, trochę trudniej wybrać najlepszych, a najtrudniej zbudować ich zaangażowanie. To wymaga czasu i pogodzenia się z faktem, że stosunkowo niewielka liczba PT zdaje „test na etatowego”. Sporo zależy od agencji, która go zrekrutuje. Dlatego wolę żeby odpowiedzialność za to spoczywała na agencji

Skoro to nie jest bezproblemowe rozwiązanie, to czemu się na nie decydujesz?

Najważniejsze zalety korzystania z usług APT, to według mnie szybkość w działaniu, brak zbędnych formalności (zgoda na zatrudnienie, zabudżetowanie, etc.) i możliwość szybkiej wymiany lub zastępstwa w razie absencji. Największe wady dotyczą głównie samych pracowników tymczasowych. To z pewnością brak ich identyfikacji z firmą oraz częste porzucanie pracy lub niepodejmowanie na kolejny okres bez wcześniejszych informacji.

Co można zrobić żeby zwiększyć motywację pracowników tymczasowych?

Motywować pracowników tymczasowych to znaczy pokazywać szansę na rozwój i stałą pracę dzięki tej formie zatrudnienia, uświadamiać korzyści z takiej formy zatrudniana w czasie tak dużego bezrobocia i wprowadzać motywacyjne systemy wynagrodzeń a przede wszystkim nie stwarzać podziałów na stałych i tymczasowych.

Generalnie polecasz pracę tymczasową czy nie?

Polecam, pod warunkiem, że potrafisz dobrze wybrać dostawcę i monitorujesz rynek. Przy wyborze agencji pracy trzeba przede wszystkim zweryfikować, jak długo działa ona na rynku pracy, jaką ma reputację, jakimi ponadstandardowymi narzędziami dysponuje i jaką ma skuteczność. Dopiero na końcu pytać o cenę. Gdybym miał wyznaczyć indeks dobrej współpracy z APT to byłaby nim szybkość reakcji na zamówienia i bezpośrednie zaangażowanie koordynatora oraz współpraca w różnych obszarach.

Podsumowując; organizacjom zastanawiającym się nad zatrudnianiem pracowników tymczasowych mogę doradzić przed wszystkim nawiązywanie współpracy tylko ze sprawdzonymi agencjami. 40% rynku pracy tymczasowej w Polsce zagospodarowują firmy będące w istocie jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi. Trudno oczekiwać, że ktoś taki podoła organizacji pracy kilkudziesięciu osób, od których zależy los pracodawcy użytkownika.

Dziękuję za rozmowę.

Twoja firma korzystała z usług APT? Jakie są Twoje spostrzeżenia?


Podziel się wiedzą

Komentarze do artykułu

Skomentuj

(wymagane)

(wymagane)

Przeczytaj inne:
team
Zawody deficytowe i zawody nadwyżkowe czyli magia statystyki

Lista zawodów deficytowych i nadwyżkowych, czyli w uproszczeniu informacje na temat popytu i podaży. Na rynku pracy, rzecz jasna. Każdy marketingowiec zgodzi się, że to jedne z najważniejszych danych. Sęk...

Zamknij