Blog WorkExpress.pl

Blog ekspercki jednej z największych agencji pracy tymczasowej w Polsce

Misją serwisu jest wzrost świadomości potencjału,
który drzemie w elastycznej formie zatrudnienia.
Dzielimy się wiedzą i zachęcamy do dyskusji!

27 lutego 2013 - Artur Ragan

Ewolucja supermana, czyli od koordynatora pracowników tymczasowych do koordynatora projektu

Print Friendly

 Trudno wyobrazić sobie organizację procesów zatrudnienia tymczasowego, bez osoby koordynatora.Ten zawód, od samego początku funkcjonowania elastycznych form pracy, ulega nieustannym przeobrażeniom. Można powiedzieć,  że pierwsza dekada XXI wieku przekształciła ten fach w jeden z najbardziej wszechstronnych zawodów na polskim rynku pracy

Wraz z rozwojem usług dla biznesu, opartych na zatrudnieniu tymczasowym, zwiększał się zakres kompetencji koordynatora. Do typowych zadań związanych z zarządzaniem grupami pracowników tymczasowych i nadzorem nad terminową realizacją zleceń, stopniowo dochodziły czynności związane z utrzymywaniem stałego kontaktu z klientami i natychmiastowym reagowaniem na zmiany zapotrzebowania. U podstaw tej ewolucji leży postrzeganie w Work Express procesu koordynacji pracowników jako obsługi klienta i wynika bezpośrednio z realizacji zapisów misji i wartości agencji.

Opiekun klienta

Koordynator stał się wykonawcą zadań stricte sprzedażowych, nie przestając  być oczywiście odpowiedzialnym za sprawną realizację procesu. To wymagało od niego rozwinięcia szeregu umiejętności psychospołecznych.Praca koordynatora obejmuje głównie spotkania z ludźmi, toteż taka osoba musi posiadać spore zdolności komunikacyjne i rozwiniętą umiejętność negocjowania. Jego zadania można w  gruncie rzeczy sprowadzić do wspólnego mianownika, jaki jest zapewnianie sprawnego przepływu informacji pomiędzy pracodawcą-użytkownikiem, agencją zatrudnienia i pracownikami tymczasowymi, aby zapewnić realizację zamówień oraz jak najlepsze relacje z obiema grupami.

Psycholog i negocjator

Można powiedzieć, że najbardziej zwięzły opis zakresu obowiązków koordynatora pracowników tymczasowych zredagował swego czasu prof.J.Mellibruda, analizując cztery wymiary stosunków międzyludzkich:

 • wzajemne zrozumienie i poznawanie się;
 • tworzenie klimatu wzajemnego zaufania;
 • pomaganie oraz wywieranie wpływu;
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Z uwagi na specyficzny, nierzadko gwałtowny, charakter komunikacji z pracownikami tymczasowymi, pozycją obowiązkową w profilu tego stanowiska jest też duża odporność psychiczna, ale również empatia. Warto podkreślić, że koordynator musi umieć doceniać czyjąś postawę, np. przy okazji realizacji programu Grupa Najlepszych Pracowników. Został on wdrożony w grudniu 2011 u jednego z kluczowych klientów Work Express. Celem programu było obniżenie rotacji, zmniejszenie absencji i zwiększenie zainteresowania pracowników tymczasowych sprawami pracodawcy użytkownika. Rolą koordynatora było utrzymywanie komunikacji z uczestnikami programu i regularne informowanie pracowników o przebiegu i regułach programu).

Rekruter i kadrowiec

Rzecz jasna, ogłoszenia z ofertami pracy dla koordynatorów są bogatsze w szczegóły i wymieniają takie obowiązki jak rekrutacja pracowników tymczasowych na stanowiska szczebla podstawowego i wykonawczego (a więc pracowników magazynowych i produkcyjnych, ale też np. osoby do biur i call-centers,). Ponadto do jego zadań należy  – poza telefoniczną i bezpośrednią koordynacją pracy pracowników tymczasowych – również ustalanie grafików i delegowanie zadań. Do tego obszaru trzeba ponadto zaliczyć obsługę administracyjną, związaną z dokumentacją zatrudnienia pracowników tymczasowych, a więc podpisywanie umów, kompletowanie ewidencji czasu pracy wraz z odstępstwami czyli kartami urlopowymi, zaświadczenia ZUS ZLA (L4), wprowadzanie tych danych do autorskiego programu HREM, sporządzanie zestawień liczb przepracowanych godzin i współpraca z działem płac.

Zawodowy kierowca i „kaowiec”?

Co jeszcze? – spytaliśmy samych zainteresowanych. Z ich odpowiedzi wynika, że żeby wykonywać obowiązki koordynatora, konieczne są:

 •  zdolności interpersonalne,
 •  doświadczenia w pracy grupowej,
 •  czynne prawo jazdy (średnia liczba pokonywanych miesięcznie kilometrów mogłaby zawstydzić niejednego przedstawiciela handlowego),
 •  wszechstronne uzdolnienia,
 •  umiejętność kojarzenia faktów,
 •  pozytywne nastawienie,
 •  dyspozycyjność.

Wypada posumować, że koordynator ma kompetencje handlowca, kadrowca i rekrutera a oprócz tego wykonuje część zadań managera projektu. Supermen po prostu. I w przeciwieństwie do komiksowego pierwowzoru, stale się rozwija.

Osoby, które odwiedziły tę stronę szukały informacji o:

 • koordynator pracowników tymczasowych
 • praca koordynator pracowników tymczasowych
 • ewolucja pracownika
 • jak ewoluuje pracownik
 • koordynator pracowników

Podziel się wiedzą

Komentarze do artykułu

Skomentuj

(wymagane)

(wymagane)

Przeczytaj inne:
Ukonstytuuj obecność pracodawcy w Social Media
Ukonstytuuj obecność pracodawcy w Social Media

Osoby aktywne na rynku pracy często nie ograniczają swoich działań wyłącznie do wysyłania aplikacji, ale również starają się wykorzystać posiadane kontakty. Internet i w tym przypadku ułatwia kandydatom zadanie: nie...

Zamknij