Blog WorkExpress.pl

Blog ekspercki jednej z największych agencji pracy tymczasowej w Polsce

Misją serwisu jest wzrost świadomości potencjału,
który drzemie w elastycznej formie zatrudnienia.
Dzielimy się wiedzą i zachęcamy do dyskusji!

2 lipca 2012 - Artur Ragan

Korzyści z badania satysfakcji pracowników tymczasowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Print Friendly

Od lat dajemy naszym klientom o wiele więcej niż tylko zespoły pracowników i ich obsługa administracyjna. Dzielimy się też z pracodawcami wiedzą z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Badania satysfakcji, które w ciągu ostatnich lat przeprowadzała nasza Firma, za każdym razem dostarczały wielu cennych informacji. Cennych nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla pracodawców użytkowników. Przekazanie klientom wiedzy o ich pracownikach stałych i tymczasowych, wiele razy pomogło im usprawnić zarządzanie personelem jako całością i – w efekcie – podnieść wydajność pracy.

PO PIERWSZE: OBNIŻENIE ROTACJI I ODKRYCIE POTENCJAŁU

Przykładem może być projekt realizowany w dużym przedsiębiorstwie logistycznym, zlokalizowanym w Aglomeracji Śląskiej. Śląsk to rejon o tradycyjnie dużej liczbie ofert pracy tymczasowej, jak również wysokim współczynniku rotacji, toteż sam styl zarządzania zasobami ludzkimi może mieć tu kluczowe znaczenie dla sprawnej realizacji procesów.
W przeprowadzonych przez Work Express badaniach satysfakcji, niepokojąco często powtarzały się sygnały od pracowników tymczasowych, którzy unikali, jak mogli, pracy na jednej ze zmian. Rosnąca rotacja i powoli, choć stale, malejąca wydajność pracowników tymczasowych, zaczęła niepokoić pracodawcę. Recepta na naprawę tej sytuacji pojawiła się właśnie dzięki badaniom.

Wyniki ankiet wykazały, że pracownicy nie chcieli pracować na jednej konkretnej zmianie z powodu brygadzisty, który ją prowadził. Okazalo się, że ambitny brygadzista, zaczął wkrótce po objęciu nowej funkcji, stosować „politykę twardej ręki” wobec swoich – do niedawna – kolegów. Analiza problemu, razem z wnioskami i projektem zmian, zostały przekazane klientowi.

Pomoc okazała się przydatna obu stronom – klient otrzymał sprawdzoną informację na temat ambitnego pracownika, niezbyt dobrze radzącego sobie z utrzymywaniem dobrych relacji interpersonalnych. Pracownik został oddelegowany do funkcji administracyjnych, objęto go również programem szkoleniowym, ponieważ miał spory potencjał.

To doświadczenie pokazało, jak bardzo relacje personel – bezpośredni przełożeni, wpływają się na jakość pracy. Dlatego wszechstronne weryfikowanie od początku tych relacji stało się jedną z priorytetowych kwestii w każdym z projektów leasingu pracowniczego.

PO DRUGIE: WZMOCNIENIE MOTYWACJI I OPTYMALIZACJA ORGANIZACJI PRACY

W zakładzie innego klienta  obowiązywał system akordowy połączony z praktyką zatrudniania pracowników do co-packingu wyłącznie na umowę-zlecenie. W efekcie, w zakładzie utrzymywała się wysoka rotacja personelu czasowego oraz koszty wdrażania nowych pracowników, generowane przez konieczność ponawiania szkoleń stanowiskowych.

Po przeanalizowaniu wyników badań satysfakcji, zaproponowano klientowi korektę systemu wynagrodzeń i przejście na inną formę zatrudniania, która może dać pracownikom tymczasowym poczucie stabilizacji i dzięki temu zwiększy ich lojalność. Propozycja Work Express obejmowała wprowadzenie umowy o pracę jako standardowej formy zatrudnienia i wprowadzenie stałej stawki godzinowej, połączonej z systemem premii za produktywność.

Prognozy sprawdziły się. Zagwarantowanie stałego wynagrodzenia i premiowanie wyników, zarówno ilościowych jak i jakościowych, spowodowały obniżenie rotacji, szybką stabilizację grupy pracowników tymczasowych oraz poprawę motywacji, co z kolei przełożyło się na jakość i wydajność. Współpraca z tym klientem trwa już prawie trzy lata, a doświadczenia zdobyte w projekcie pozwalają na stosowanie podobnych działań naprawczych w całej Polsce.

PO TRZECIE: POPRAWA ATMOSFERY I WZROST WYDAJNOŚCI

Trzeci opisany tu przypadek jest szczególny, bo dowodzi, że z całą pewnością „z zewnątrz widać więcej”. Dwa przedsiębiorstwa logistyczne pod jednym dachem? To sytuacja która jest możliwa, ale nie zawsze obejdzie się bez problemowów. Szczególnie kiedy w firmie A panuje restrykcyjna polityka personalna i pracownicy tymczasowi, choć są wynagradzani wyżej o 33%, najszybciej jak mogą, przenoszą się do firmy B, w której wprawdzie zarabia się mniej, ale za to zarządzanie zasobami ludzkimi w pełni zasługuje na swoją nazwę.

W tym przypadku badania satysfakcji pokazały, że punktem zapalnym była kwestia przerw na posiłki. Firma A respektowała prawo do dwóch kwadransowych przerw w pracy, ale w tym czasie mieścił się prawie kilometrowy spacer ze strefy copackingowej do pomieszczeń socjalnych. W efekcie, na sam odpoczynek i posiłek musiały pracownicom wystarczyć 4 minuty, żeby zdążyć w wyznaczonym czasie tam i z powrotem.

Rozwiązanie problemu było dość proste. Polegało na przeniesieniu strefy copackigu w bezpośrednie sąsiedztwo zaplecza socjalnego, co wiązało się z przeorganizowaniem strefy magazynu. Nieco więcej czasu i inwencji wymagało zastąpienie rozliczania pracowników zarządzaniem, zasługującym na tę nazwę.

Proponowane przez Work Express rozwiązanie zakładało powołanie ‘team leaderów’ którzy diagnozowali problemy pojawiające się w zespołach i informowali o nich brygadzistów lub bezpośrednio kierowników. Podsumowując, klienci – oprócz opisanych powyżej propozycji działań naprawczych – otrzymali rzeczową informację o atmosferze panującej wśród pracowników, co stanowi istotną wartość w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

Warto zauważyć, że już same badania pomagają motywować pracowników tymczasowych, ponieważ otrzymują oni sygnał, że ich opinia się liczy, dzięki czemu wzmacnia się ich lojalność wobec pracodawcy. Wypada przy tej okazji stwierdzić, że już nie tylko leasing pracowniczy, ale i wiedza, jaką zdobyliśmy za sprawą badań satysfakcji stanowią trwałą wartość, którą agencja może podzielić się ze swoimi klientami. Badania satysfakcji pracowników tymczasowych są w Work Express realizowane stale, a każdy kolejny cykl dostarcza wskazówek, jak podnieść jakość współpracy.

Jestem ciekaw wszelkich obserwacji i wniosków dotyczących badań satysfakcji pracowników – zachęcam do dzielenia się spostrzeżeniami.

Osoby, które odwiedziły tę stronę szukały informacji o:

  • wynajem pracowników
  • korzyści z badania satysfakcji pracowników
  • wyniki ankiety badania satysfakcji wśród pracowników
  • badanie satysfakcji pracowników tymczasowych
  • zarządzanie zasobami ludzkimi korzyści dla pracownika

Podziel się wiedzą

Komentarze do artykułu

  1. Dobry poradnik. Brawa!

    Signorelli39
    17 września 2013 13:18 Reply

Skomentuj

(wymagane)

(wymagane)

Przeczytaj inne:
podpis na umowie
Smutna bajka o umowach terminowych

Dawno dawno temu, za siedmioma rzekami a ściślej w 1996 roku na pewnej poznańskiej uczelni, jeden z wykładowców w trzy minuty dowiódł mi, że umowa o pracę na czas określony...

Zamknij