Blog WorkExpress.pl

Blog ekspercki jednej z największych agencji pracy tymczasowej w Polsce

Misją serwisu jest wzrost świadomości potencjału,
który drzemie w elastycznej formie zatrudnienia.
Dzielimy się wiedzą i zachęcamy do dyskusji!

23 kwietnia 2014 - Artur Ragan

Praca tymczasowa a zatrudnienie zewnętrzne

Print Friendly

Coraz większą popularnością na polskim rynku cieszy się outsourcing personalny. Usługa ta, określana również jako zatrudnienie zewnętrzne, polega na wykonywaniu określonych zadań personalnych przez podmioty zewnętrzne. Pozwala to przedsiębiorstwom redukować koszty i koncentrować zasoby na swojej podstawowej działalności, bez konieczności angażowania się w sprawy personalne. W praktyce outsourcing personalny sprowadza się najczęściej do zatrudniania przez agencje pracy tymczasowej pracowników na zasadach Kodeksu Pracy, a następnie wynajmowania ich innym potrzebującym pracodawcom. Żeby jednak wykorzystać w pełni potencjał tego rozwiązania, warto dostrzec w nim inne możliwości.

Zacznijmy od uściślenia, na czym polega różnica między zatrudnieniem zewnętrznym a praca tymczasową. W największym skrócie: w pierwszym wariancie podlega on przepisom kodeksu pracy, w drugim ustawie z 9 lipca 2004, zwanej ustawą o pracy tymczasowej. Pierwsze rozwiązanie łączy wprawdzie pracownika z agencją pracy tymczasowej, jednak okresy zatrudnienia są zwykle dłuższe od przeciętnej umowy o prace tymczasową a agencja odpowiada za efekty jego pracy. W drugim przypadku oprócz podporządkowania pracownikom pracodawcy użytkownika, mowa najczęściej o mniejszej samodzielności pracowników, wynikającej z ich niższych kwalifikacji. Pracodawcy pozostaje wybór, co lepiej odpowiada jego aktualnym potrzebom.

Przedsiębiorca korzystający z outsourcingu personalnego rozlicza się z dostawcą jedynie z faktycznie przepracowanych godzin lub mierzalnego efektu pracy wynajętych pracowników, nie ponosząc kosztów przestojów i nie przejmując się spadkiem mocy przerobowych w sezonie urlopowym. Agencja pracy realizuje czasochłonny i kosztowny proces rekrutacji, przejmując później odpowiedzialność za obsługę kadrowo-płacową klienta. Wynajmowanie specjalistów z agencji daje też możliwość szybkiego dostępu do kandydatów o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w krótszym czasie, niż zajęłyby standardowe procedury rekrutacyjne.

Praktyka zatrudniania zewnętrznego, dotychczas z powodzeniem stosowana w przypadku wykwalifikowanych pracowników fizycznych, w ostatnich latach obejmuje nawet specjalistów wyższego szczebla. Polskie firmy coraz chętniej pozyskują w ten sposób pracowników z grupy zawodów określanych jako „białe kołnierzyki” od szeregowych stanowisk biurowych po specjalistów, kierowników i menedżerów. Na tej liście znajdują się również informatycy, na których kompetencje w dalszym ciągu jest bardzo duże zapotrzebowanie.

Z różnych informacji wynika, że w Polsce w taki sposób zatrudnia się dziś 550 – 570 tys. osób, ale obserwując rynkowe trendy można prognozować, że w 2014 roku realne jest przekroczenie 600 tys. zatrudnionych. Rosnąca liczna pracowników o wyższych kwalifikacjach jest odpowiedzią na zapotrzebowanie firm, która z zatrudnienia zewnętrznego czerpią realne korzyści. Wśród nich można wymienić niższe koszty wynagrodzeń w skali roku, większą elastyczność w obsadzaniu stanowisk  i mniejsze problemy związane z absencjami chorobowymi.

Przedsiębiorcy chcący podjąć współpracę z dostawcą tych usług powinni pamiętać, że przed podpisaniem umowy z potencjalnym pośrednikiem warto zweryfikować go korzystając z rejestru dostępnego na stronie Krajowego Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia. Podejmująca zatrudnienie osoba podpisuje umowę o pracę z agencją zatrudnienia, a nie z firmą, do której jest delegowana. Przysługuje jej bezpłatna opieka medyczna z NFZ, ma odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a sam okres zatrudnienia tymczasowego jest brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty. Wlicza się również do stażu pracy. Pracownik tymczasowy może być zatrudniony u jednego pracodawcy przez 18 miesięcy w przeliczeniu na dni pracy w ciągu 36 kolejnych miesięcy (nie zawsze pracuje codziennie). Pracownika zewnętrznego te limity nie dotyczą.

W Polsce firmy świadczące usługi zatrudnienia zewnętrznego oferują przede wszystkim usługi rekrutacji i selekcji pracowników czasowych z możliwością ich stałego zatrudnienia oraz kontraktorów IT. Najczęściej pracownikami zewnętrznymi obsadzane są stanowiska w działach IT, finansów i księgowość, kadr i płac, sprzedaży i marketingu a także w administracji  oraz Call/Contact Center. Z uwagi na permanentny niedobór specjalistów oraz powszechną konieczność redukowania kosztów zatrudnienia, rozwój usług zatrudnienia zewnętrznego jest kwestią czasu.

Osoby, które odwiedziły tę stronę szukały informacji o:

  • outsourcing personalny a praca tymczasowa
  • praca tymczasowa a outsourcing różnice
  • zatrudnienie przez firmę zewnętrzną
  • zatrudnienie zewnętrzne

Wpis utworzony w 23 kwietnia 2014 o godzinie 12:21 i dodany do działu Aktualności, Praca tymczasowa.
Możesz zasubskrybować ten temat poprzez kanał RSS 2.0. Możesz napisać odpowiedź, lub śledzić na swojej stronie.
Tagi: , ,

Podziel się wiedzą

Komentarze do artykułu

Skomentuj

(wymagane)

(wymagane)