Blog WorkExpress.pl

Blog ekspercki jednej z największych agencji pracy tymczasowej w Polsce

Misją serwisu jest wzrost świadomości potencjału,
który drzemie w elastycznej formie zatrudnienia.
Dzielimy się wiedzą i zachęcamy do dyskusji!

27 czerwca 2014 - Artur Ragan

Praca tymczasowa dla niepełnoletnich?

Print Friendly

Dziś koniec roku szkolnego, więc wielu młodych ludzi podejmie się wakacyjnych prac. To dobry moment, żeby poruszyć wątek pracy – nie tylko czasowej – dla niepełnoletnich; w jakich branżach i na jakich stanowiskach najczęściej mogą zostać zatrudnieni i co na to pracodawcy użytkownicy?

Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 65 ust. 3 Konstytucji, stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zabronione ( z paroma wyjątkami – wg art. 304 kodeksu pracy pracować przed ukończeniem 16 roku życia można wyłącznie na rzecz podmiotu, który prowadzi działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Konieczna wtedy jest zgoda rodzica lub opiekuna młodego człowieka, a także zezwolenie właściwego inspektora pracy.)

Polskie prawo dopuszcza możliwość zatrudniania niepełnoletnich (czyli pomiędzy 16 a18 rokiem życia), na umowę o pracę (w celu przygotowania zawodowego albo na podstawie umowy o przygotowanie zawodowe), jeśli tylko spełnione zostaną określone warunki, między innymi zakaz pracy w porze nocnej i uwzględnienie przez pracodawcę czasu potrzebnego na naukę.

Warunki konieczne zatrudnienia niepełnoletniego:
  1. ukończone gimnazjum
  2. zaświadczenie lekarskie, że wykonywana praca nie będzie zagrażała jego zdrowiu,
  3. zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie umowy o pracę.

Sama umowa (wyłącznie na piśmie!) musi zawierać określenie miejsca i czasu wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Osoba do 16 roku życia może pracować 6 godzin dziennie, a powyżej tego wieku – 8 godzin, ale bez możliwości przekroczenia tego limitu. Obowiązkowe jest też skierowanie jej na badania lekarskie. Muszą być przeprowadzone w godzinach pracy, a młodociany pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za ten czas.

Młodocianym nie wolno wykonywać prac, które są związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymagają stale wymuszonej i niewygodnej pozycji, zagrażają prawidłowemu rozwojowi, psychofizycznemu, narażają na działanie czynników chemicznych, fizycznych, biologicznych oraz pyłów a także tych, które stwarzają zagrożenie wypadkowe. Młodzi ludzie wykonują więc najczęściej prace lekkie, takie jak np. inwentaryzacja czy obsługa zamówień w okresie nasilenia zamówień. Wykonywana praca nie może tez w żadnym wypadku utrudniać im wykonywania obowiązku szkolnego.

Niepełnoletni w agencji pracy tymczasowej

Osoby niepełnoletnie mogą też – zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – korzystać z ofert pracy tymczasowej. Z uwagi na to, że oferujemy zatrudnienie przede wszystkim ludziom z doświadczeniem, w ostatnim okresie nie zatrudniliśmy żadnego niepełnoletniego. Wiem, że zgłaszają się tłumnie do niemal wszystkich agencji zatrudnienia pod koniec roku szkolnego, ale większość odchodzi z kwitkiem, bo zatrudnienie osoby niepełnoletniej jest zawsze obciążone większym ryzykiem, np. w razie wypadku przy pracy czy spowodowania strat materialnych znacznej wartości. Słyszałem, że najmłodszy interesant jednej z agencji zatrudnienia miał… 13 lat. Podobno był srodze zawiedziony, że nie ma dla niego pracy.:)

Osoby, które odwiedziły tę stronę szukały informacji o:

  • agencja pracy tymczasowej dla niepelnoletnich

Wpis utworzony w 27 czerwca 2014 o godzinie 12:55 i dodany do działu Aktualności, Praca tymczasowa.
Możesz zasubskrybować ten temat poprzez kanał RSS 2.0. Możesz napisać odpowiedź, lub śledzić na swojej stronie.

Podziel się wiedzą

Komentarze do artykułu

Skomentuj

(wymagane)

(wymagane)

Przeczytaj inne:
Rekrutacja handlowców
Złowić łowcę, czyli o rekrutacjach handlowców

Rynek specjalistów, mimo 12% bezrobocia, wcale się nie powiększył; odczuwa się przede wszystkim brak handlowców, ludzi specjalizujących się w współpracy z klientem. Wielu pracodawców z pewnością zastanawia się, dlaczego tak...

Zamknij