Blog WorkExpress.pl

Blog ekspercki jednej z największych agencji pracy tymczasowej w Polsce

Misją serwisu jest wzrost świadomości potencjału,
który drzemie w elastycznej formie zatrudnienia.
Dzielimy się wiedzą i zachęcamy do dyskusji!

27 czerwca 2013 - Artur Ragan

Praca tymczasowa + kształcenie zawodowe = dobry start na rynku pracy

Print Friendly

Komisja Europejska opublikowała wczoraj wnioski z kolejnego przeglądu zatrudnienia i sytuacji społecznej w krajach Unii. Bodaj najważniejszy z nich nie powala świeżością: praca tymczasowa to dla młodych ludzi dobry sposób na debiut zawodowy. Zwłaszcza jeśli w trakcie można się kształcić i nabywać nowe umiejętności zawodowe. Sprawdzone wzorce możemy znaleźć całkiem niedaleko – w Niemczech i Austrii. W takim razie na co czekamy?

Jako że różnice między krajami UE się pogłębiają a liczba młodych osób, zdecydowanych na emigrację rośnie, problem braku perspektyw na stałe zatrudnienie jest coraz powszechniejszy. Unijny komisarz ds. zatrudnienia ujął to następująco: „Kryzys w strefie euro spowodował powrót recesji z katastrofalnymi skutkami społecznymi, zwłaszcza dla państw bardziej oddalonych i dla młodego pokolenia. Wyniki naszej najnowszej analizy potwierdzają jednak, że dzięki przyuczeniu do zawodu czy odbyciu stażu młodym ludziom łatwiej jest znaleźć wartościową pracę. Wszystkie państwa członkowskie powinny zatem jak najszybciej wdrożyć gwarancję dla młodzieży – do końca 2013 r.”

Co ciekawe, tam gdzie wskaźniki zatrudnienia młodych ludzi spadły w najmniejszym stopniu albo pozostały na tym samym poziomie (w Niemczech i Austrii), umowy o pracę tymczasową zwykle dają okazje do nabywania nowych kompetencji bądź rozwijania dotychczasowych umiejętności. Powstaje pytanie, co jest skutkiem a co przyczyną? Być może właśnie systemy przyuczania do zawodu są rozwiązaniem a przynajmniej drogą wychodzenia z katastrofalnej tendencji do stopniowego wyłączania milionów obywateli Unii poniżej 25. roku życia z normalnego życia zawodowego?

Jak to powinno działać: umowy o pracę tymczasową, umożliwiające kształcenie albo szkolenia zawodowe są zwykle zawierane na dłuższy okres i często są „pomostem” stałej pracy. Tam, gdzie wskaźnik zatrudnienia młodych ludzi spadł drastycznie (m.in. w Hiszpanii i Polsce), większość młodych pracowników tymczasowych decyduje się na zatrudnienie czasowe wyłącznie pod presją ekonomiczną i brakiem jakichkolwiek innych perspektyw. A gdyby równorzędną motywacją uczynić możliwość zdobycia przy tej okazji nowego zawodu lub przynajmniej nowych umiejętności?

Sprawdziliśmy to przy okazji programu „Grupa Najlepszych Pracowników” realizowanego od listopada 2011 wśród naszych pracowników tymczasowych. Celem programu było obniżenie rotacji, zmniejszenie absencji i zwiększenie zainteresowania pracowników tymczasowych sprawami pracodawcy użytkownika. Zwycięzcy programu wzięli udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. W I edycji programu, która została przeprowadzona w firmie Raben Polska Sp. z o.o w Chorzowie, do Grupy zakwalifikowało się 9 z ponad 80 osób. Zwycięzcy wzięli udział w szkoleniu z zakresu Lean Logistics w ramach czasu pracy. Korzyści dla pracodawcy użytkownika: poprawa frekwencji o 20%, korzyści dla pracowników: szanse na stałe zatrudnieni u pracodawcy użytkownika i zdobycie nowych kwalifikacji, korzyść dla agencji: znamy naturalnych liderów grup i lepiej wiemy, co zrobić żeby usprawnić procesy i zwiększyć satysfakcję z pracy wśród pracowników Work Express.

Na razie młodzi są albo bezrobotni albo pracują tymczasowo na umowach trwających krócej niż w przypadku ich starszych kolegów. W dodatku nic nie zapowiada zmiany. Tymczasem ponad 5 mln młodych ludzi nie może znaleźć zatrudnienia, a 7,5 mln młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat to tzw. NEET – młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się. Koszty gospodarcze tego wyłączenia młodych ludzi z rynku pracy Eurofund oszacował na ponad 150 mld euro rocznie. To 1,2% całego unijnego PKB. Dla Bułgarii, Cypru, Grecji, Irlandii, Łotwy, Polski, Węgier i Włoch, to co ponad 2% ich PKB.

Powiedzmy sobie wprost, że sytuacja jest dramatyczna; w połączeniu z szybkim starzeniem się społeczeństw, fakt że 30,1 % osób bezrobotnych poniżej 25. roku życia pozostaje bez pracy ponad 12 miesięcy, oznacza istotną degradację europejskiej gospodarki pod każdym względem jeszcze przed rokiem 2020. Długotrwałe bezrobocie dające efekt „wyuczonej bezradności”, sprawia że miliony młodych osób nawet nie poszukuje aktywnie zatrudnienia. To z kolei może sprawiać, że są pozbawione jakiegokolwiek wsparcia pozwalającego wrócić na rynek pracy. I błędne koło się zamyka. A że bezrobocie wśród młodzieży prowadzi do zwiększenia prawdopodobieństwa bezrobocia w przyszłości, trwałego obniżenia poziomu życia, dziedziczenia ubóstwa i zaniku motywacji do zakładania rodziny, widzimy nad Wisłą od dłuższego czasu.

Szansą na zmianę tego stano rzeczy będzie wdrożenie tak zwanej „gwarancji dla młodzieży”, zaproponowanej przez Komisję w grudniu 2012 r. i przyjętej przez Radę w kwietniu br. W ramach tej gwarancji, Europejczycy poniżej 25. roku życia, „w terminie 4 miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub od zakończenia kształcenia formalnego otrzymują dobrej jakości ofertę pracy, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu. Oferta dalszego kształcenia może obejmować także dobrej jakości programy szkoleniowe prowadzące do uzyskania uznawanych kwalifikacji zawodowych.”

O ile zagadkowym pozostaje pojęcie „dobrej jakości ofert pracy” i takich „ofert szkoleniowych”, to wypada zgodzić się, że każdy sposób na wprowadzenie na rynek pracy i umożliwienie normalnego startu życiowego młodym Europejczykom, zasługuje na uwagę. 29 maja br. KE 16 państwom członkowskim zaleciła zajęcie się reformowaniem systemu kształcenia i szkolenia zawodowego żeby zwiększyć możliwości uczenia się poprzez praktykę. Od zalecenia do wykonania daleka droga, jednak wypadałoby już teraz rozejrzeć się po naszym podwórku i zobaczyć, co można z tym zrobić, bo jak dotąd mamy do czynienia z pogłębiającym się deficytem wykwalifikowanych pracowników fizycznych i rosnącą nadpodażą absolwentów w rejestrach bezrobotnych. Co najgorsze – większość z nas chyba uwierzyła, że nic nie da się z tym zrobić.

To z pewnością spora szansa dla młodych, którzy nie mogą pozwolić sobie na sfinansowanie kolejnego etapu kształcenia. Być może otwiera się nowa nisza na rynku usług edukacyjnych? Nisza dla tych, którzy „nie wiedzą, że się nie da”.

 

Osoby, które odwiedziły tę stronę szukały informacji o:

  • praca tymczasowa austria

Wpis utworzony w 27 czerwca 2013 o godzinie 1:00 i dodany do działu Aktualności, Praca tymczasowa.
Możesz zasubskrybować ten temat poprzez kanał RSS 2.0. Możesz napisać odpowiedź, lub śledzić na swojej stronie.

Podziel się wiedzą

Komentarze do artykułu

  1. Praca tymczasowa to świetna sprawa dla studentów i dobry początek kariery.

    Anna Przykładowe CV
    8 lipca 2013 17:18 Reply

Skomentuj

(wymagane)

(wymagane)

Przeczytaj inne:
assessment
Praca tymczasowa a umowy cywilnoprawne, czyli wara nieukom od prawa pracy

Słów kilka w sprawie projektu nowelizacji prawa pracy, w wyniku której miałyby zostać zniesione tzw. „umowy śmieciowe”. Samo określenie jest zresztą wypaczone i nadużywane tak często, że powinna się tym zająć...

Zamknij