Ceny transferowe – czym są i kto je ustala?

Ceny transferowe – czym są i kto je ustala?

Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dotyczy to cen towarów, usług, wartości niematerialnych lub honorariów, które są ustalone między różnymi częściami przedsiębiorstwa, które jest międzynarodowe. Ceny te mają ogromny wpływ na końcowy wynik finansowy podmiotu, a także na jego wskaźniki finansowe. Dodatkowo ich cechą jest to, że są one różne od cen rynkowych.

Co to jest podmiot powiązany?

To osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i zakłady zagraniczne, które zarządzają innym przedsiębiorstwem lub mają udziały w zysku z tego przedsiębiorstwa. Innymi słowy są to z reguły tzw. spółki matki oraz ich zagraniczne albo krajowe dzieci.

Funkcje cen transferowych

Najważniejsze funkcje to:

  • funkcja podziału dochodu – podmioty powiązane przy ustalaniu cen transferowych mają swobodę, która wpływa na planowanie podatkowe a tym samym na wysokość dochodu do opodatkowania,
  • funkcja sterowania – wykonywanie czynności kontrolnych, planowania i koordynacji, które mają wpływ na to jak funkcjonuje podmiot.

Czy ustalanie cen transferowych jest ryzykowne?

Ceny transferowe służą do przenoszenia dochodów między podmiotami powiązanymi, np. poprzez zwiększenie kosztów nabycia towarów i usług albo przez zaniżenie przychodu. W rezultacie przenoszenie dochodów ma wpływ na obniżenie stopy procentowej w danej grupie kapitałowej albo prowadzi do poprawy wyniku finansowego w podmiocie w tej grupie. Ryzykowne jest, jeśli w transakcjach dojdzie do zaniżenia dochodu, ponieważ organ podatkowy może wówczas ustalić dochód na takich zasadach, jakby między podmiotami nie było powiązań. Dlatego tez stosuje się zasadę ceny rynkowej, dzięki której organ podatkowy ma możliwość zweryfikowania, czy ustalone ceny są prawidłowe. W jaki sposób? Poprzez porównanie warunków, które ustaliły podmioty powiązane do warunków ustalonych przez niezależne od siebie podmioty. A zatem istotne jest, aby podmioty powiązane ustalając ceny transferowe same starały się porównywać ustalone warunki z warunkami, które są ustalane przez inne, niepowiązane ze sobą podmioty. To spowoduje, że nie będą zaniżać dochodów i nie będą narażone na wynikające z tego konsekwencje.

Sprawdź – www.pwc.pl