Co należy wiedzieć o outsourcingu księgowości?

Co należy wiedzieć o outsourcingu księgowości?

Outsourcing rachunkowości jest rozwiązaniem bardzo często wybieranym przez przedsiębiorstwa każdego rodzaju i wielkości i najbardziej popularnym rodzajem outsourcingu. Warto jednak wiedzieć, że działania takie może obejmować różne czynności i odbywać się na różnych zasadach. Ma też swoje zalety i wady. Jakie najważniejsze rzeczy o outsourcingu księgowości powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca?

Outsourcing rachunkowości – najważniejsze zagadnienia

Zasadniczo outsourcing jest powierzeniem jakiegoś aspektu działania jednego przedsiębiorstwa drugiemu, bardziej wyspecjalizowanemu. Pod tą nazwą kryje się zagadnienie bardzo dobrze znane większości przedsiębiorców. Najbardziej popularny jest oczywiście outsourcing księgowości, czyli zaangażowanie zewnętrznej firmy do jej prowadzenia. W polskich realiach bardzo często postępują tak właściciele małych firm, którzy nie mają czasu, ani wiedzy, by samodzielnie prowadzić swoje rachunki. Często również taki wybór jest korzystny dla dużych przedsiębiorstw, które dzięki temu uzyskują oszczędności (prowadzenie własnego działu księgowości jest drogie), a także mogą skoncentrować swoje działania, na innych, ważniejszych dla siebie kwestiach.

Zakres działań, jakie obejmuje outsourcing księgowości

Najbardziej podstawową kwestią, której dotyczyć może outsourcing jest prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy zgodnie z normami obowiązującymi w naszym kraju. Najczęściej zewnętrzna księgowość zajmuje się również rocznymi rozliczeniami podatkowymi, a także (w przypadkach, których to dotyczy), sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych. Do bardziej skomplikowanych działań może należeć również projektowanie i usprawnianie struktur finansowych przedsiębiorstwa, czy też wykonanie audytu wewnętrznego działu rachunkowości.

Zalety i wady outsourcingu

Prowadzenie pełnej rachunkowości wymaga dużej wiedzy, a ciągle zmieniające przepisy sprawiają, że dodatkowo wiedza ta musi być nieustannie aktualizowana. Może być to szczególnie uciążliwe w małych i średnich przedsiębiorstwach, które nie mają możliwości zatrudnienia księgowych na etacie. Powierzenie swoich rachunków zewnętrznej firmie wydaje się więc w takich okolicznościach optymalnym rozwiązaniem. Dzięki temu przedsiębiorca może zająć się tym, co przynosi mu zyski, a sprawy formalne zostawione są w rękach specjalistów. Wadą outsourcingu rachunkowości jest jednak konieczność powierzenia wrażliwych informacji zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu, dlatego też wiele największych firm nie decyduje się na takie rozwiązanie.