Compliance – czym jest?

Compliance

Compliance – czym jest?

Współczesne organizacje potrzebują zaawansowanych narzędzi, które umożliwia zniwelować oraz obniżyć różne rodzaje ryzyka, które zawsze istnieje podczas decyzji w biznesie. Chcą uniknąć następnego kryzysu jak w roku 2008, wtedy działały w bardzo niebezpiecznym i niepewnym dziale biznesowym. To zadanie ma wypełnić compliance. W wolnym tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza „zgodność” i jest złożonym zespołem. W jego skład wchodzą procedury i systemy, które mają zapobiec obecności ryzyka natury prawnej.

Ryzyko prawne jest niczym więcej jak podkategorią ryzyka operacyjnego, jest związany z niebezpieczeństwem wystąpienia strat poprzez zawodnych czy niepożądanych procesów, gdzie mają swoje początek w przedsiębiorstwie. Zaliczamy do tego błędy systamów jak i człowieka. Grunt  ryzyka, dotyczy prawdopodobieństwa start niematerialnych jak i również materialnych, które są powiązane niestabilnością uregulowań prawnych lub ich zbyt późnego wprowadzenia. Do tego tematu zaliczamy również niekorzystnie decyzje podejmowane przez organy administracji publicznej czy sądy.  W największym uproszczeniu compliance można zdefiniować jako po prostu czynności lub działania zgodne z przepisami prawa. Wnioskując compliance w organizacji finansowej pełni funkcję kontrolną. Jego głównymi zdaniami jest nadzór wprowadzanego prawa, aby wszelakie standardy, regulacje czy przypisy w firmie zostały wprowadzone w odpowiedni sposób.

Compliance

Zakres obowiązków compliance

Główną zasadą w instytucji finansowe jest przestrzeganie prawa oraz podejmowanie działań zgadnie z regulacjami. Do zakresu jego obowiązków zaliczamy:

1. Nadzór przestrzegania prawa w podczas zawieranych umów,

2. Przeciwstawianie się praniu brudnych pieniędzy oraz wspieraniu terroryzmu finansowo,

3. Unikanie konfliktów interesów,

4. Ochrona wszelakich danych osobowych.

5. Kontrolowanie działalności maklerskiej i powierniczej ze zgodności z prawem.

Compliance pełni ogromną ilość funkcji, dzisiaj powyżej przedstawiłem wam najważniejsze z nich.