CUW – podstawowe cechy, które je charakteryzują

CUW – podstawowe cechy, które je charakteryzują

Centra Usług Wspólnych (CUW), to inicjatywa, w ramach której podmioty składające się z dużej liczby filii, mogą korzystać ze wspólnego dla nich wsparcia merytorycznego, księgowego a nawet zarządzania zasobami ludzkimi. Jakie są podstawowe kryteria dotyczące ich funkcjonowania?

Niezależność to podstawa

Centra działają dokładnie na tych samych zasadach, co inne, niezależne spółki. I choć są one powoływane często przez ich przyszłych usługobiorców, to jednak zachowują one jak niezależne podmioty gospodarcze. Co ważne – działają one niezależnie również w odniesieniu do siebie. Tak funkcjonują np. spółki samorządowe, których celem jest usprawnienie administracji oświatowej, leczniczej itd. Należy przy tym pamiętać, że działają one dokładnie tak samo, jak klasyczna jednostka gospodarcza.

CUW, czyli we wspólnocie siła

Centra świadczą swoje usługi na rzecz podmiotów, działających w ramach jednej grupy. Co więcej – wyróżniają się one bardzo wysokim poziomem branżowego doświadczenia. Dlaczego? W skład ich kadr często wchodzą osoby, które wcześniej miały styczność z daną specjalizacja. Dla przykładu, w ramach Centr zajmujących się usługami na rzecz oświaty, pracują osoby, które wcześniej zarządzały poszczególnymi jednostkami oświatowymi (np. szkołami).

Własne zasoby – podstawa działania

Każdy CUW, niezależnie od swego charakteru i sposobu realizacji usług, działa w oparciu o własne zasoby. Oznacza to, że rozwija się on tylko na zasadach gospodarczych, obejmujących działanie podmiotów prywatnych, samorządowych i państwowych. Umowy z usługobiorcami są zawiązywane dokładnie tak samo, jak w przypadku innych podmiotów gospodarczych. Oczywiście nadal są to z reguły klienci wewnętrzni, w porozumieniu z którymi należy określić zakres i cenę realizacji usług.

Odpowiedzialność

Cechą wyróżniającą działanie Centr jest ich pełna odpowiedzialność za poczynione kroki. Dotyczy to zarówno odpowiedzialności względem podmiotów zewnętrznych (grupowych), na rzecz których realizuje się wspomniane usługi, jak i odpowiedzialności względem siebie. Oznacza to, że w przypadku utraty płynności finansowej. podmioty te muszą radzić sobie same. Jest to z pewnością pewne ograniczenie, ale trzeba pamiętać, że w zamian uzyskuje się dostęp do dużego spektrum zleceń.

Podsumowanie

Centra Usług Wspólnych to twór dość nowoczesny, który został powołany do „życia” dopiero kilka lat temu – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/shared-service-centres.html. Mimo to, ich działanie przyniosło dużo dobrego. Mowa tu oczywiście o kwestiach dotyczących zarządzania poszczególnymi podmiotami grupowymi, działającymi w ramach jednego, wspólnego podmiotu.