Czym jest restrukturyzacja i kiedy warto ją rozważyć?

Czym jest restrukturyzacja i kiedy warto ją rozważyć?

W przypadku firmy zmagającej się z problemami finansowymi nie zawsze konieczne jest ogłaszanie upadłości i zakończenie działalności gospodarczej. Poprzez podjęcie określonych kroków i dzięki umiejętnemu korzystaniu z instrumentów prawnych możliwe jest zyskanie czasu, polepszenie sytuacji finansowej i odratowanie przedsiębiorstwa. Umożliwia to restrukturyzacja, która korzystna jest zarówno dla zadłużonego przedsiębiorcy, jak i dla jego wierzycieli czekających na spłatę zobowiązań – sprawdź ofertę pwc.pl.

Na czym polega restrukturyzacja?

Problemy finansowe sprawiają, że przedsiębiorstwo ma zwykle wiele zaległych zobowiązań u wierzycieli. Zwykle powoduje to narastanie odsetek za opóźnienie czy otrzymywanie kolejnych wezwań do zapłaty. Dług więc rośnie, aż w końcu wierzyciele mogą wszcząć postępowanie egzekucyjne, chcąc odzyskać swoje należności. To jednak oznacza dla nich konieczność długiego oczekiwania na pieniądze i przede wszystkim poniesienia kosztów związanych z egzekucją. Dłużnik może więc zaproponować im wypracowanie układu w ramach restrukturyzacji.

Dzięki temu obie strony osiągają interesujący je efekt – wierzyciele otrzymują należne im pieniądze, natomiast przedsiębiorca ma możliwość dalszego prowadzenia firmy.

Dla kogo jest restrukturyzacja?

Zgodnie z przepisami prawo do restrukturyzacji przedsiębiorstwa ma dłużnik niewypłacalny. Jest nim przedsiębiorca, który utracił zdolność do realizacji wymagalnych zobowiązań pieniężnych i opóźniający się z ich uregulowaniem przez co najmniej trzy miesiące. Za dłużnika niewypłacalnego będzie uznany także przedsiębiorca, którego zobowiązania są większe niż wartość jego majątku, a sytuacja ta trwa dłużej niż dwadzieścia cztery miesiące. Możliwość restrukturyzacji przewidziana jest jednak nie tylko dla dłużników już niewypłacalnych, ale także dla tych, którzy mogą stać się niewypłacalni ze względu na kondycję swojej firmy. Będą to więc takie osoby, których sytuacja ekonomiczna wskazuje na prawdopodobieństwo takiego scenariusza w najbliższej przyszłości.