Czym jest split payment ?

Czym jest split payment ?

Split payment jest płatnością podzieloną, która od pierwszego sierpnia 2017r obowiązuje również w naszym kraju. Została wprowadzona ze względu na powiększającą się lukę podatkową w podatku VAT. Takie kraje jak np. Włochy, Czechy czy Turcja również korzystają z płatności podzielonej. Zastosowanie takiego podziału płatności ma głownie służyć zapobieganiu oszustwom podatkowym. Z założenia ma chronić przed wyłudzającymi VAT przedsiębiorcami. Sam rodzaj płatności polega na podzieleniu kwoty za towar czy usługę na kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto trafia bezpośrednio na rachunek bankowy dostawcy lub w możliwy inny sposób przewidywany przez prawo.Natomiast podatek VAT trafia na specjalny rachunek VAT który jest utworzony przy koncie dostawcy. Rachunek bankowy będzie zakładany przez wszystkie banki i skoki dla wszystkich podatników. Z takiego rozwiązania korzystają nabywcy, którzy otrzymali fakturę ze wskazaną kwotą podatku. Zastosowanie takich zmian w przepisach podatkowych ma głownie służyć zapobieganiu oszustwom podatkowym. Należy zwrócić uwagę iż transakcje split payment nie będą miały zastosowania w relacjach B2C czyli między firmą a osobą prywatną.

Zatem gdzie split payment znajduje swoje zastosowanie? W relacjach B2B czyli między firmą a firmą. Wpłacając środki na rachunek VAT należy wpłacić jasno określoną kwotę. Nie może być ona ani większa ani mniejsza. Na takim rachunku mogą znajdować się środki pochodzące tylko i wyłącznie z podatku VAT. Obowiązek ten ściśle reguluje prawo. Jeśli wystawiamy fakturę korygującą w stosunku do której miało zastosowanie split payment środki z korekty również muszą trafić na taki rachunek. Zwrot z urzędu skarbowego również. Warto zaznaczyć iż urząd skarbowy z założenia nie ma dostępu do środków znajdujących się na rachunku VAT. Przepisy również nie zakładają aby instytucja ta mogła w jakikolwiek sposób dysponować takimi środkami. Jest to określone w przepisach co rozwiewa wiele wątpliwości podatników. Nowe przepisy podatkowe mają ściśle określony cel oraz zasady na jakich funkcjonują.