Czym jest ulga ip box i kogo może obowiązywać?

Czym jest ulga ip box i kogo może obowiązywać?

Podatnicy, którzy zajmują się na co dzień prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku, mogą korzystać opodatkowania preferencyjnego dochodów uzyskiwanych z ulepszanych albo wytwarzanych kwalifikowanych praw do własności intelektualnej na poziomie 5% podatku CIT albo PIT. Czym jest właściwie tak zwana ulga ip box i kogo może ona dotyczyć? Wyjaśnimy to w poniższym artykule. 

Najważniejsze informacje na temat ulgi ip box

Podatkowa preferencja pod postacią ulgi ip box wprowadzona została dokładnie 23 października 2018 roku, na podstawie ustawy odnośnie zmiany ustawy o dochodowym podatku od fizycznych osób, ustawy na temat podatku dochodowego od osób prawnych, ustawy odnośnie ordynacji podatkowej, jak i wybranych innych ustaw i obowiązuje począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Założeniem wspomnianych tutaj zmian było pobudzanie rynku nowych przełomowych rozwiązań i technologii, dzięki wprowadzeniu opodatkowania preferencyjnego na poziomie 5% w podatku CIT i PIT (dla dochodów, które uzyskiwane są z kwalifikowanych praw do własności intelektualnej), zamiast: 

  •  9/19% – podatek CIT,
  • 19% – podatek liniowy PIT,
  • 17/32% – ogólne zasady PIT. 

Ulga ip box – wymagania 

Możliwość uzyskania ulgi ip box, obwarowana jest pewnymi przepisami. Do najistotniejszych wymagań, jakie trzeba spełniać, zaliczyć można: 

  • utworzenie IP kwalifikowanego w ramach prowadzenia działalności rozwojowo-badawczej,
  • prowadzenie działalności o charakterze rozwojowo-badawczym,
  • osiąganie dochodów na podstawie kwalifikowanego IP, które podlega opodatkowaniu w naszym kraju,
  • prowadzenie odrębnego ewidencjonowania gospodarczych zdarzeń, które obejmować będzie wszelkie finansowe operacje mające związek z kwalifikowanymi dochodami IP, 
  • podnoszenie kwalifikowanych kosztów mających związek z wytwarzaniem, rozwijaniem albo też ulepszaniem IP kwalifikowanego. 

Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, możliwe jest skorzystanie z opisanej ulgi ip box.