Działalność gospodarcza, a specjalne strefy ekonomiczne

Compliance

Działalność gospodarcza, a specjalne strefy ekonomiczne

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej związane jest z różnymi i licznymi kosztami, do których należą podatkowe obciążenia. Mogą one znacząco utrudnić funkcjonowanie, szczególnie średnim i małym przedsiębiorstwom. W takim przypadku, warto będzie przemyśleć kwestię przeniesienia firmy do specjalnej strefy ekonomicznej. 

Ulgi, które oferowane są w specjalnych strefach ekonomicznych

Najprawdopodobniej, najkorzystniejsze dla właściciela firmy będzie zwolnienie go z obowiązku opłacania podatku od dochodów, które otrzymuje on za prawą funkcjonowania w wybranej ekonomicznej strefie. Kwota takiej ulgi nie jest stała i zależy w dużej mierze od rozmiaru przedsiębiorstwa, jak również od terenu kraju, na którym działa. Wybrane regiony wspomagają przedsiębiorców na poziomie 40 procent podatku, inne zaś nawet w 50 procentach. Najmniejsze wsparcie dostają te firmy, które działają w Warszawie – w tym przypadku ulgą to 30 procent. Niemniej jednak dla niewielkich firm pomoc ta może zostać podniesiona o 20-procentowych punktów, zaś dla tych średnich o 10 procent. Firmy zajmujące się usługami transportowymi, nie będą mogły jednakże być obejmowane tego typu podwyżkami. 

Specjalne strefy ekonomiczne przyznają również nakłady na poczet tworzenia i rozwoju zupełnie nowych miejsc pracy. Środki z takiego tytułu, otrzymać można, chociażby na szkolenie dla pracowników. Tutaj znajdują się bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego tematu.

Specjalne strefy ekonomiczne

Jak wygląda kwestia rozliczania podatku w specjalnych strefach ekonomicznych? 

Obliczenia związane z rozliczaniem podatku dla osób, które korzystają z ulg w specjalnych strefach ekonomicznych, wyglądają trochę inaczej, aniżeli zwykle. Na wysokość zwolnień z podatku wpływają inwestycyjne wydatki, które zostały poniesione przez danego przedsiębiorcę. Dysponując wymienioną wartością, trzeba skupić się na intensywności udzielanej pomocy (30, 40 albo 50 procent, a do tego ewentualnie dodatkowe procentowe punktu, które można otrzymać z uwagi na rozmiar przedsiębiorstwa). Wynik takich wyliczeń przestawi właścicielowi firmy wysokość możliwego wsparcia, które otrzyma w ramach przyznanej ulgi od dochodowego podatku.