Podstawowe rodzaju audytu wewnętrznego

Podstawowe rodzaju audytu wewnętrznego

Kontrola wewnętrzna organizacji to absolutna podstawa do tego, aby uchronić się przed nieprawidłowościami uniemożliwiającymi osiągnięcie wyznaczonych celów. Obiektywny, a zarazem niezależny audyt wewnętrzny to znakomite rozwiązanie dla osób zarządzających, którzy chcą zgromadzić możliwie najwięcej informacji na temat przedsiębiorstwa. Ważne jest to, aby zachować regularność, gdyż tylko systematyczne przeprowadzanie badań pozwala uchronić się przed poważnymi w skutkach błędami.

Audyt wewnętrzny finansowy

Autentyczność sprawozdań finansowych to absolutna podstawa do tego, aby firma funkcjonowała prawidłowo. Audyt wewnętrzny powinien poprzedzać kontrole z zewnątrz. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że chroni on przed karami nakładanymi przez instytucje państwowe m.in. urząd skarbowy. Ponadto otrzymujemy czas na wyeliminowanie zaistniałych nieprawidłowości.

Wiadomym jest, że kontrola musi zostać przeprowadzona przez audytorów posiadających niezbędne uprawnienia oraz kwalifikacje. Jest to zadanie, które wymaga szerokiego zakresu kompetencji. Podczas badań sprawdzana jest przede wszystkim dokładność sporządzenia sprawozdań finansowych, a także ich zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Audyt wewnętrzny operacyjny

Każda firma posiada zupełnie inne cele operacyjne. Audyt pozwala ocenić funkcjonowanie jednostki zarządczej, ponieważ to właśnie ona w dużej mierze odpowiada za rozwój organizacji. Analizie zostaną poddane decyzji wydane przez sztab kierowniczy. Nie można również zapomnieć o zweryfikowaniu działu zarządzania ryzykiem.

Kontrola nie może zakończyć się jedynie przedstawionym spisem nieprawidłowości oraz zastrzeżeń. Audytorzy powinni wydać rekomendacje dotyczące usprawniania funkcjonowania firmy. Dzięki temu łatwiej jest wdrożyć jest zmiany, które podniosą poziom wydajności organizacji.

Audyt wewnętrzny informacyjny

Skupia się on przede wszystkim na systemach bezpieczeństwa. Audyt pozwala zebrać informacje i dane, które określają sposób ich działania. Ważne jest to, by przyjęte procedury były zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Warto podkreślić, że audyt wewnętrzny jest szczególnym typem kontroli, ponieważ może on zostać przeprowadzony prewencyjnie. Zazwyczaj nie wykonuje się go po fakcie, a przed wystąpieniem niepożądanych zjawisk. Jest to korzystne z punktu widzenia organizacji, która dąży do zminimalizowania ponoszonych strat. Jednocześnie należy wspomnieć, że audyt nie skupia się na wskazaniu osoby winnej za wszelkie nieprawidłowości.