Pracownicze Plany Kapitałowe – na czym polegają i czy faktycznie są opłacalne?

Pracownicze Plany Kapitałowe – na czym polegają i czy faktycznie są opłacalne?

Nie od dziś Polacy często uskarżają się na niewielkie emerytury wypłacane przez ZUS. Problem ten mają zniwelować Pracownicze Plany Kapitałowe, zwykle określane skrótem PPK. Czy taka forma oszczędzania może faktycznie zapewnić dostatnią starość?

Na czym opierają się PPK?

PPK to dobrowolny program oszczędzania długoterminowego stworzony z myślą o pracownikach. Każdego miesiąca uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych odprowadzają ze swoich pensji niewielkie, stałe składki w wysokości 2% wynagrodzenia brutto. Składki te są dodatkowo powiększane przez dopłaty od pracodawcy wynoszące standardowo 1,5% pensji brutto. Istnieje również możliwość dobrowolnego zwiększenia wymiaru uiszczania składek. Poza tym do PPK dopłaca państwo – uczestnicy programu mogą liczyć na jednorazową składkę powitalną w wysokości 250 zł oraz coroczne dopłaty wynoszące 240 zł. Standardowo środki z PPK wypłacane są po ukończeniu przez pracownika 60. roku życia. Możliwe jest również wcześniejsze uzyskanie zwrotu zgromadzonych środków bez podawania przyczyny, jednak wtedy trzeba liczyć się z potrącaniem podatku. Ponadto wcześniejsza wypłata zgromadzonych środków jest dopuszczalna w przypadku poważnej choroby lub chęci podjęcia inwestycji związanej z kupnem lub przebudową mieszkania.

Kto skorzysta najbardziej na Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Pracownicze Plany Kapitałowe największe korzyści przynoszą najmniej zarabiającym. Osoby, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120% mogą obniżyć odprowadzane przez siebie składki do 0,5%. Równocześnie wysokość składek płaconych przez pracodawcę i państwo nie ulega obniżeniu. Korzyścią wynikającą z udziału w PPK jest także ulga ZUS – od wpłat PPK nie są naliczane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ponadto koszty związane z PPK stanowią koszty uzyskania przychodu, co pozwala na obniżenie wymiaru podatku dochodowego. Z drugiej strony warto zauważyć, że środki odkładane w ramach PPK są inwestowane – może to wiązać się z zyskiem, jednak możliwe są też straty. Inną częstą obawą jest powtórzenie przez PPK losu OFE, które również miały zagwarantować wysokie emerytury, jednak ostatecznie zostały zlikwidowane. Nie dziwi zatem fakt, że wciąż wielu pracowników odnosi się do programu z nieufnością.