Zgłoszenie beneficjentów do CRBR

soc

Zgłoszenie beneficjentów do CRBR

Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych to obowiązek zarządu i jego członków. System ma charakter publiczny i jest dostępny bezpłatnie dla każdego obywatela, co wpływa na zaufanie do rynku finansowego.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

To osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad spółką. Osoby decyzyjne spółki zobowiązane są udostępnić swoje dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych poprzez wypełnienie odpowiedniego zgłoszenia na stronie ministerstwa – informuje Pwc.
W przypadku spółek z o.o. beneficjentem rzeczywistym jest wspólnik lub wspólnicy posiadający ponad 25% udziałów.

Jakie spółki zgłaszają beneficjentów do rejestru?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zawiera dane osobiste następujących spółek:

  • jawnych,
  • komandytowych,
  • komandytowo – akcyjnych
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • prostych spółek akcyjnych,
  • akcyjnych z wyjątkiem publicznych,

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązek zgłoszenia

Członkowie zarządu spółki mają obowiązek zgłoszenia swoich beneficjentów i podać dokładne i aktualne dane. Wprowadzanie nieprawdziwych informacji jest obarczone rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Ponadto spółki, które nie zgłoszą beneficjentów na czas, ryzykują karą pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł.
Spółki, które powstały przed 13 października 2019 miały termin do 13 kwietnia, jednak z powodu szalejącej pandemii koronawirusa termin został wydłużony do 13 lipca 2020 roku.

W jakim celu powstał CRBR?

System zakłada kontrolę nad procederem prania pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Dane są publiczne, jednak pieczę nad wszystkim sprawuje Minister Finansów.
Z racji publicznego charakteru systemu, ma zwiększyć się zaufanie do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.
Ministerstwo Cyfryzacji dodatkowo wskazuje na uniemożliwienie przestępcom ukrycia swojej prawdziwej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej.